המוסד לעליה ב'       

חזור לדף הבית

המוסד לעליה ב' ('המוסד' בקיצור) הוקם כשלוחה של ה'הגנה' ב- 1939 על מנת לעסוק בכל הקשור למפעל ההעפלה (עליה ב') העלייה הבלתי לגאלית לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. בראש 'המוסד' עמד שאול אביגור (מאירוב) שדיווח ישירות לבן-גוריון. במהלך מלה"ע עסק 'המוסד' בהצלת יהודים מרומניה, בולגריה ויוון, ושם דגש מיוחד על העפלה בדרך היבשה (דרך גבול הצפון) של יהודים מסוריה, לבנון, עיראק, טורקיה ואיראן.

"תקופת הזוהר" של המוסד בפעילות עליה ב' הייתה בין סיום מלה"ע להקמת המדינה. בתוך פחות משלש שנים הוא רכש, ארגן, צייד ושיגר לארץ 61 ספינות (שערכו 65 הפלגות) ובהן למעלה מ- 70,000 מעפילים. 'המוסד' הקים מערכת ענפה בארצות אירופה, ארה"ב, צפון אפריקה והמזרח התיכון, שכללה שליחים, רוכשי ספינות, אנשי קשר ותאום ומומחים בתחומים השונים של פעילות ימית. המוסד היה אחראי גם על תנועת 'הבריחה' העברתם המאורגנת, תוך הברחת גבולות בשיטות שונות, של מאות אלפי פליטי המלחמה וניצולי השואה מברה"מ וממזרח אירופה למרכז אירופה, ומשם לנמלי המוצא של הפלגות המעפילים בדרום היבשת. לרשותו של שאול אביגור עמדו זרועות ארגון ה'הגנה' באירופה וצפ' אפריקה, שסיפקו למוסד חלק ניכר מכוח האדם (כולל אנשי ה'הגנה' ששירתו בצבא הבריטי) לביצוע פעולותיו. בפרט, העמידה ה'הגנה' לרשות המוסד למעלה ממאה 'מלווים' – פעילי שטח, רוב רובם אנשי פלי"ם ו'גדעונים', שעסקו בהכנת ספינות המעפילים, ארגון והדרכת המעפילים להפלגה, וליווי הספינות והמעפילים במהלך ההפלגות. ארגון ה'הגנה' גם העמיד לרשות המוסד רשת תקשורת משלו, רשת 'גדעון', שקישרה בין מרכז הארגון בפאריס לבין הארץ, הסניפים השונים והספינות בלב ים.

השלוחות הגדולות של המוסד היו באיטליה ובצרפת (בפריז גם שכן מטה הארגון). בארה"ב התנהלה פעילות ערה של המוסד אותה ביצעה קבוצה שנקראה 'קבוצת הרכש הימית',  שכונתה גם "קבוצת שינד" ע"ש בכיר המוסד שעמד בראשה זאב שינד (שם קוד 'דני'). פורמאלית הקבוצה הייתה כפופה לשלוחת ה'הגנה' בארה"ב אך למעשה פעלה כשלוחת המוסד שם. עיקר הישגיה היו רכישת תשע "האוניות האמריקאיות" של מפעל ההעפלה ('יאשיהו ווג'ווד', 'הגנה', 'חיים ארלוזורוב''התקווה', 'אקסודוס - יציאת אירופה תש"ז', 'גאולה', 'מדינת היהודים', ו"הפאנים"), שיפוצן, וגיוס למעלה מ-300 מתנדבים ואנשי מקצוע להשטתן. ההצלחות הראשונות של הקבוצה גרמו ל"מהפכת האוניות האמריקאיות" במפעל ההעפלה ניצחון המצדדים בשילובן במפעל של אוניות גדולות יחסית שיכולות לשאת סדר גודל של אלפי מעפילים, על פני אלו שצידדו (בן גוריון ביניהם) בשימוש באוניות קטנות יחסית שיכולות לשאת סדר גודל של מאות מעפילים בלבד.

למרות שההעפלה אחרי מלה"ע אורגנה כמעט בלעדית ע"י המוסד, שהוקם ופעל כזרוע של ארגון ה'הגנה', שמר הארגון על קשר עם הרביזיוניסטים (בין אנשי הקשר עם המוסד נמנה ד"ר שמשון יוניצ'מן, ממנהיגי התנועה הרביזיוניסטית) והקצה מכסות מספקות עבור אנשיהם בספינות המעפילים. הרביזיוניסטים לפיכך תמכו באופן כללי בפעילות המוסד ושיתפו איתו פעולה (אם כי נרשמו חיכוכים, רוב רובם קשורים לפעילות 'הבריחה'; החמור שבהם הוביל לרציחתו באוסטריה של פעיל 'הבריחה' איתן אבידוב ז"ל, בנו של בכיר המוסד יאני אבידוב; לעדות על הפרשה הקש כאן).

לקראת סוף 1947, אחרי החלטת הכ"ט בנובמבר וארגון הפלגת "הפאנים" עם למעלה מ-15,000 מעפילים, המשיך 'המוסד' בפעילות ההעפלה על "אש נמוכה" עד להכרזת העצמאות (הירידה בחשיבות ובהיקף פעילות ההעפלה התבטאה גם במעבר של שאול אביגור לפעילות במפעל הרכש, שהושלם פורמאלית בסוף מרץ 1948 כאשר הוא התמנה למרכז רכש הנשק באירופה).

לאחר הקמת המדינה, תחת השם המקוצר 'המוסד לעליה', הארגון עסק בהפלגות העולים בגל העלייה ההמונית (עד סוף 1948 הגיעו למעלה מ-106,000 עולים). חברה שהקים בשם 'אוניות וספינות' הייתה אחראית על הטיפול בספינות "צי הצללים" (מתפקידה היה לפנות את הנמל מהספינות הבלתי כשרות להפעלה ולהכשיר להפעלה את אותן הספינות אשר עדיין היו ראויות לכך; החברה התמזגה תוך זמן קצר עם חברת 'צים'). 'המוסד' גם סייע למערכת רכש הנשק של ה'הגנה' ומשה"ב בכל הקשור לתפעול אוניות הרכש במהלך מלחמת העצמאות, לרבות הצבת מלווי אוניות ו'גדעונים' שפעלו קודם לכן בעליה ב'.

סופו של 'המוסד לעליה' היה בהעברת פעילותו באמצע אוג. 1948 לחברת בת של 'צים' בשם 'שהם' (מקור השם הוא קיצור של "שרות המעלה", מאחר שהחברה עסקה בין היתר בתאום הפלגות העולים עבור חברת 'צים'; השם 'שהם' נעלם ונשכח למרות שבמשך שנים היה מוכר בעולם, בצד 'צים', כשמה של חברת הספנות הלאומית הישראלית). באותה עת וללא קשר בין השניים, הוקם המוסד למודיעין 'המוסד' כפי שהוא מוכר היום שקלט את תשתית התחנות בחו"ל (תח"ל) של רשת 'גדעון', לרבות כמה מה'גדעונים'.


שאול אביגור
ראש המוסד לעליה ב'

[כתב: צבי בן-צור]


זאב וניה הדרי
זאב וניה הדרי על
 המוסד לעליה ב', ההעפלה
 ויומן המבצעים של המוסד
נחום שדמי
ה'הגנה' באירופה
הבריחה
הבריחה

יהודה ארזי
זיכרונותיו של שאול
 אביגור על שירותו
 של יהודה ארזי
 במוסד לעליה ב'
שאול אביגור
שאול אביגור מסכם
את מפעל ההעפלה
סיכום שפירסם ב- 1958
שאול אביגור
שאול אביגור מסכם
את מפעל ההעפלה
סיכום שפירסם ב- 1949

אלכסנדר גלסברג
אלכסנדר גלסברג – הכומר המומר
 שפעל למען בני עמו
 בשואה ובתקומה
תמר אשל
תמר אשל מספרת את
 סיפורה של עליה ד'
[הערת מערכת]
יאני אבידוב
יאני אבידוב - ראש שלוחות ה'מוסד'
 ביוון וצפ' אפריקה
[הערת מערכת]

שיקולים פוליטיים: עמדת בן-גוריון לגבי שילוב הפלי"ם בפעילות המוסד לעליה ב'

לוי ארגוב מספר על ראשית הבריחה מרומניה

בנתיבי 'הבריחה' של מנחם בן-ימי מפולין לצרפת

אברהם זכאי – המפקד הראשון של הפלי"ם – מתייחס לשאול אביגור ויהודה ארזי

הטרגדיה האישית בחיי שאול אביגור - נפילת בנו גור במלחמת העצמאות

פינטר היהודי המקומי שטיפל ברכישת האוניות באיטליה עבור המוסד לעליה ב'

על הדרכים לשליחת שליחי המוסד מהארץ לאירופה, והסכנות שהיו כרוכות בהןרשימת בכירים ופעילים מרכזיים במוסד

שם

כינוי

תפקידים מרכזיים

אביגור (מאירוב) שאול

'בן יהודה' / 'אור' / 'ארצי' / 'כנרתי' הממונה על 'המוסד' מ-1939 עד תחילת 1948 ולאחר מכן מרכז הרכש באירופה ובמשה"ב

אבידוב יעקב "יאני"

'נסין' הממונה על השלוחות בסוריה, יוון וצפון-אפריקה

אבריאל אהוד

'אתי' ארגון 'הבריחה', ההעפלה ועסקאות הנשק עם צ'כוסלובקיה. יד ימינו של שאול אביגור (עד שהתפקיד הועבר לוניה הדרי)

אגמי (אוורבוך) משה

'אגמי' הממונה על השלוחה ברומניה

ארזי יהודה

'אלון' / 'ברוש' הממונה על שלוחת המוסד לעליה ב' באיטליה; מבכירי פעילי מפעל הרכש [הקש כאן לזיכרונותיו של שאול אביגור על ארזי בקשר להעפלה]

ארלוזורוב שולה

'גלית' / 'נועה' מזכירת מטה והממונה על מעבדת הזיופים עליה ד' (הוחלפה ע"י תמר אשל)

אשכולי יעקב

'גיורא' גזבר 'המוסד' בפאריס

אשל תמר

'אסנת' / 'הדס' / 'עדה' הממונה על המעבדה לזיוף מסמכים עבור עליה ד' במרסיי, צרפת [עדותה מפורסמת בדף זה; בנוסף, הקש כאן לסיפורה האישי והקש כאן למצגת עליה]

ברגינסקי יהודה "יוליק"

'אלכסנדר' / 'אפשטיין' / 'חנניה' פעיל מתחילת ההעפלה ב- 1934
בוקסנבאום יוסף "ג'ו"   יד ימינו של זאב שינד בארה"ב בתחום הספנות
בן יהודה יעקב "ינק"   שליח המוסד באיראן (1942-3), בתורכיה (1944-5) וביוגוסלביה (1945-6) [הקש כאן לראיון עם ינק]
בן נתן אשר 'ארתור' מרכז 'הבריחה' באוסטריה וגרמניה
ברפל יוסף 'קדמון' גזבר 'המוסד' בארץ ולאחר מכן מרכז 'המוסד' והפיכתו לחב' ספנות
גינזברג פנחס "פינו" 'ברג' גזבר המטה בז'נבה, ההעפלה והרכש
גייסמר-נגבי חנן 'פרננד' / 'חושי' מומחה בנושא ספנות
דן שייקה 'דן' פעיל 'הבריחה' ברומניה, נציג 'המוסד' ביוגוסלביה ולאחר מכן ברכש
דקל (קרסנר) אפרים 'אבירם' / 'איתן' / 'דקל' מפקד 'הבריחה'
הדרי (פומרנץ) זאב וניה 'יסעור' / 'יהודה' המטה בפאריס, יד ימינו של שאול אביגור
זקימוביץ משה "זקי"   הממונה על השלוחה באיטליה (לאחר עדה סרני)
יחיאלי (שכטר) צבי 'אבידל' / 'גבעתי' מראשוני הפעילים לפני מלה"ע
ירושלמי בנימין "בן" 'דרומי' שהוכר כ'קפטן פדרו' פעיל שטח שעסק בהעפלה ורכש. בין היתר פיקד על הספינה 'נורה' - ספינת הרכש הראשונה להגיע ארצה
כרמיל (צ'רבינסקי) משה  'מיכאל' מזכיר 'המוסד' בתל אביב
לוין שלום 'אסף' סגן של עדה סרני באיטליה ולאחר מכן מרכז רכש לחיל האוויר
נמרי דוד "דוידקה" 'חפשי' / 'אשדותי' אחראי על פעילות המוסד לעליה ב' בארץ; החליף במחצית השנייה של 1947 את זאב שינד בתפקיד ראש שלוחת המוסד לעליה ב' בארה"ב
נצר צבי 'אלכסנדר' / 'אביב' פעיל ב'בריחה' וההעפלה באירן ופולין
סרני עדה 'דניאלה' / 'קלייר' / 'רוזנת' הממונה על השלוחה באיטליה (לאחר ארזי)
צמרת שמריה 'רודי' הממונה על השלוחה במרסיי
קליגר-עליאב רות 'המואביה' / 'בת-שבע' מראשוני פעילי 'המוסד'
שבט (שוורץ) לוי 'גבריאל' גזבר 'החלוץ' לשעבר, מראשוני הפעילים לפני מלה"ע. הממונה על השלוחה ביוון
שדמי (קרמר) נחום 'דוב' מפקד ה'הגנה' באירופה וצפ' אפריקה (ת"פ שאול אביגור)
שולמן (בן צבי) פול 'בן צבי' פעיל בהכנת שתי הפאנים (לימים, מפקד חיל הים הראשון) [הקש כאן לראיון עם פול שולמן]
שוורץ אבי 'אנדרה' הממונה על השלוחה במרסיי (לאחר ששמריה צמרת חזר ארצה)
שנקמן צבי "גרישה" 'אלישע' פעיל משנת 1940. מקים עליה ד'
שילה-שולץ אפרים 'מיכה' פעיל המוסד ביוגוסלביה, רומניה ובולגריה. לפני לכן פעל גם באיראן ובמצרים
שינד זאב 'דני' ראש השלוחה של המוסד לעליה ב' בארה"בתמונותיהם של כמה מבכירי המוסד
(הקש על תמונה לפרטים על הבכיר/ה)חשאיות פעילויות המוסד נשמרה, בין היתר, ע"י שימוש נרחב
במילות קוד עבור אנשים, מקומות, אוניות, וכיו"ב
יומן המבצעים של המוסד זרוע בהן ואין אפשרות להבינו בלי מפתח שמות הקוד
מוצגות כאן מעט מילות קוד, מתוך המאות שהיו בשימוש

באתר מפורסמים סיפורים אישיים רבים; אין למערכת האתר אפשרות לאמת את כל פרטיהם ולכן הכתוב בהם באחריות בלעדית של כותביהם.

Copyright© 2006 - 2021: Articles/stories/presentations/pictures - respective authors and/or copyright holders; Website design & code (html/php/xml/javascript) - Tzvi Ben-tzur; All rights reserved.